ProfielAanpakReferentiesContactEnglish
Profiel
Swanson & De Vrueh levert maatwerk adviesdiensten, doet management projecten en kan invulling geven aan eventueel in een management team ontbrekende competenties. De klanten van Swanson & De Vrueh zijn in de regel grote, vaak internationaal opererende, bedrijven en organisaties.

Swanson & De Vrueh levert:
  • Scherpe analyse over alle disciplines heen.
  • Creatieve oplossingen.
  • Concrete verbeterpunten.
  • Praktische aanbevelingen.
  • Actieve planning en ondersteuning bij het doorvoeren van verbeteringen en innovaties.
  • Actieve inzet bij het (her)inrichten en structureren van afdelingen en bedrijven.
  • Coaching, project- en interim management waar nodig en indien u dat wenst.
Swanson & De Vrueh stelt zich ten doel u te helpen het potentieel in uw bedrijf of afdeling optimaal te benutten. Hierbij kijkt Swanson & De Vrueh niet alleen naar de efficiency van uw processen, of naar de cijfers, maar vooral ook naar uw visie, uw doelstellingen, uw markt, uw product- en dienstenportfolio, en, niet in het minst, naar uw mensen. Of u nu een tijdschrift runt, of een productiebedrijf heeft. We kijken naar wat u doet, naar wat de effectieve situatie is en naar wat u wilt bereiken.