ProfielAanpakReferentiesContactEnglish
Referenties
Zakelijke dienstverlening

NS Reizigers - Utrecht
Management advies aan de nieuw gevormde centrale ICT afdeling IT Operations van het Bedrijfsonderdeel NS Reizigers. In een aantal opeenvolgende opdrachten de volgende zaken gedaan: het analyseren van de bestedingen en van de contracten in het leveranciersportfolio; het opstellen van een Besparingsprogramma voor de afdeling in het kader van het NS-brede InTeNS programma; het ondersteunen van de inrichting van de afdeling Contract- en Leveranciersmanagement; het, samen met een interne management adviseur, houden van workshops met het MT, om te komen tot definitieve afspraken over de inrichting van de organisatie; het deelnemen in workshops en discussies over SSC vorming (in relatie tot het managen van de procesaansluiting met de eigen decentrale ICT eenheid voor de business unit); het opzetten van de operationele basis voor Project Portfolio Management voor de I&A afdeling.
Computerwacht - Alphen a/d Rijn
Management advies aan de directie van dit bedrijf, over het optimaliseren en groeibestendig maken van het interne proces in een omgeving met zeer veel verschillende ICT klanten en eigen sales en support. Begeleiding van medewerkers en management bij het invoeren en toepassen van nieuwe werkwijzen.
KPN - Den Haag
Advies over de benodigde randvoorwaarden en de operationele inrichting van Service Management processen voor KPN Newtel Essence On Line (het platform voor 0800 en 0900 nummers en overige CRM en nummerdiensten). Het onderzoek behelst een analyse over de gehele breedte van het portfolio van On Line en de overkoepelende KPN klantcontactketen.
TomTom International en TomTom Sales, Rembrandtplein en ODE - Amsterdam
Het opzetten en managen van een programma voor het afhandelen van reparaties in de Europese call center omgeving van TomTom in Amsterdam. Het programma moet leiden tot een hogere klanttevredenheid, zowel bij consument als bij retailers, en bovendien tot substantiële besparingen in de call centers (voor bepaalde onderdelen van het programma geldt dit wereldwijd). Voor de uitvoering van dit programma zijn vooral interne medewerkers ingezet.
Bitbrains IT Services - Amstelveen
Het opstellen van de bedrijfsvisie 2007- 2010, het bepalen van de focus, de groeidoelstellingen en de externe kernboodschap.
Securitas Direct - Neder-over-Heembeek (Brussel)
Analyse van de ontstane situatie na het samenvoegen van twee landenorganisaties. Het herinrichten van de Operations afdeling in Brussel (meldkamer, ICT, klantenservice en technisch onderhoud en installatie). Organisatieontwerp, functiebouwwerk, functiebeschrijvingen. Het invoeren van projectmatig werken. Programma management inrichten en leiden.
Getronics PinkRoccade Marketing & Portfolio - Nieuwegein
Het uitwerken van de strategie voor 'The High Performance Workspace'.
Getronics PinkRoccade Professional Services & Consulting - Zoetermeer
Het regisseren en vermarkten van een oplossing voor grootschalige migraties naar het MS Vista/Office platform.
Getronics PinkRoccade Professional Services & Consulting - Zoetermeer
Het realiseren van een werkende Go To Market strategie in een productgerichte business development unit.
Emeritor/EIMD - Nieuwkoop/Monnickendam
Het vermarkten van de opleiding E-MBA in Procurement.
Securitas Aroundio - Malmö
Het toetsen van de Engelstalige gebruikershandleiding voor een nieuw product aan de eisen van helderheid, correct taalgebruik, correcte weergave van de werking en gebruiksvriendelijkheid.
TopTicketLine - Schiphol-Rijk
Analyse van de communicatiestromen, advies over de inrichting van nieuwe CRM systemen en ondersteuning bij leveranciersselectie.
AEGON - Den Haag
Beoordeling van de contractkwaliteit bij een belangrijk (BPO) outsourcingstraject.
KPN - Den Haag
Het innoveren van traditionele incumbent diensten als Collect Call, bijvoorbeeld door deze beschikbaar te maken voor mobiele bellers. Tevens het fungeren als opdrachtgever voor de consumentencampagnes 2004-2005.
KPN - Den Haag
Het sluiten van een Europees partnership met een Amerikaanse CRM leverancier en het in de markt zetten van dit CRM kennissysteem in een eigen concept, als ASP oplossing, namens KPN.
KPN - Den Haag
Het inrichten en leiden van een 24-uurs netwerkbeheer bedrijf, inclusief het opzetten van de SLA contractstructuur voor complexe onderliggende samenwerkingsverbanden.
Shell International - Londen
Migratie naar nieuwe pc platforms voor alle gebruikersgroepen in Shell Centre.
Logica SA - Rotterdam
Hoofd Interne Automatisering.

Publieke dienstverlening

Gemeente Rotterdam - Project Management Bureau Rotterdam
Twee projecten (2009 en 2010) voor het toevoegen van groepen medewerkers uit dS+V, OBR en GW aan het centrale Projectmanagementbureau, op zo'n manier dat technische en procedurele belemmeringen op het gebied van ICT, faciliteiten en Documentaire Informatievoorziening wegvallen. Opgeleverd volgens plan en conform gestelde deadlines.
Gemeente Rotterdam - OBR en dS+V
Advies over de wijze waarop bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) de aansturing plaatsvindt op de activiteiten van het Shared Service Center en over de mate waarin samenwerking tussen de beide diensten in het Demand (dan wel Service) Management mogelijk en wenselijk is.
Gemeente Rotterdam - dS+V
Interim manager (Bureauhoofd) voor de afdeling Relatie- en Contractmanagement binnen de afdeling IBV (informatiebeleid en Voorzieningen) van de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting.
Gemeente Rotterdam
Invoering van de Wet op de Algemene Bepaling Omgevingsvergunning (WABO - OV) Het namens de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting managen van een implementatieproject voor Omgevingsvergunningen (bouw, sloop, kap, inritten en reclame-uitingen) voor Gemeentewerken, het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.
Gemeente Rotterdam & Ministerie van Economische Zaken
Het uitvoeren van een pilot met de Voorbereidingsmodule in het kader van het programma Slim Geregeld, Goed Verbonden van EZ. De Voorbereidingsmodule ondersteunt de vergunningverlening bij complexe en meervoudige aanvragen. Voorbeeld van publiekprivate samenwerking.
Gemeente Rotterdam - OBR
Implementatie Manager Vooroverleg Omgevingsvergunning. Het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten en ondernemers die complexe vergunning nodig hebben voor hun initiatieven. Dit project ondersteunt de haalbaarheid van projecten in relatie tot vergunningverlening.
Bestuursdienst Gemeente Rotterdam
Advies over de registratie van agressie tegen ambtenaren.
Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstad Daal en Berg b.a. - Den Haag
Het opzetten van een private eigendomsstructuur binnen een Maatschappelijke (Monumentale) Gebonden Eigendom constructie (MGE) waarmee 50% van het woningbouwbezit is geprivatiseerd.
PWN Waterleiding Bedrijf Noord-Holland - Velserbroek
Het ad interim vervullen van de rol van IT manager.
Waterschap Delfland - Delft
Assisteren bij het opstellen van een pakket van eisen voor de outsourcing van call center activiteiten.
Erasmus University en Ernst & Young - Rotterdam
Programme Manager ´Institute for ICT Leadership'.
Nederlandse Stichting BedrijfsProces Innovatie - Den Haag
Adviseren over het opzetten van de stichting NS BPI die het ondernemersklimaat tussen India en Nederland wil bevorderen.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Adviseren over de inrichting conform ITIL en selectie van tooling voor de centrale helpdesk.
Energiebedrijf Rotterdam
Inrichten van unattended operations, problem - en change management.
Energiebedrijf Amsterdam
Inrichten van de beheeroganisatie in het kader van een outsourcingstraject.