ProfielAanpakReferentiesContactEnglish
Aanpak
Management projecten en adviezen zijn voor Swanson & De Vrueh maatwerk. Wij luisteren in de eerste plaats naar u en uw mensen. Elke situatie is anders. Samen met u en uw team gaan we na wat er moet gebeuren om maximaal succes te hebben en tegelijkertijd een omgeving te creëren (of te behouden) waarin prettig gewerkt wordt en waarin iedereen zo veel mogelijk in staat wordt gesteld zijn eigen potentieel te realiseren voor de organisatie.
Na een eerste analyse, gaan we terug naar wat u wilt bereiken en stellen we doelen. Deze doelen kunnen uw algemene bedrijfsvoering betreffen, of die van één afdeling of zelfs één specifieke activiteit of dienst. Misschien zijn uw doelstellingen al duidelijk en ligt het plan al klaar en u weet precies wat u wilt. Alleen: wie kan het uitvoeren?

Wat mag u van ons verwachten.
We bedenken niet alleen, we doen ook. We ondersteunen uw keuzes en, als dat nodig en mogelijk is, vullen we de competenties in uw management team aan zodat u met het best mogelijke team aan de slag kunt om uw doelstellingen voor bedrijfsoptimalisatie te realiseren.

Objectieve analyse van uw Bedrijfsstrategie en marktpositionering.
Het doorlichten van Strategie, Doelstellingen, Bedrijfsaansturing, Cultuur, Competenties -- een globaal beeld afgeven van de sterktes en zwaktes voor afdelingen: Operations, HR, Finance, ICT, Inkoop, Sales, Marketing, Klantenservice, Communicatie, projecten en programma's... en zo voort.

Praktisch inzicht in bedrijfsvoering en processen.
We zien de verbanden tussen disciplines en processen en kunnen u helpen die zaken die niet optimaal zijn ingericht, te verbeteren. Heel concreet. Heel praktisch. Zonder nodeloos ingewikkelde terminologieën en modellen, voeren we de zaken terug tot de kern en dragen we oplossingen aan. Het is onze uitdaging om complexe zaken overzichtelijk en transparant te maken, zodat duidelijk wordt waar 'de kneep' zit.

Een hoge mate van expertise in het vakgebied ICT en organisatie.
Het is bijna niet meer mogelijk om zaken in een organisatie te veranderen, zonder dat ICT hierin een rol speelt. Gelukkig hebben de medewerkers van Swanson & De Vrueh een stevige achtergrond in de ICT. We kunnen u daarom actief helpen met het inrichten en managen van uw ICT afdeling, ondersteunen bij het kiezen van de juiste standaard applicaties en leveranciers. Onafhankelijkheid is hierbij onze garantie dat dit objectief gebeurt. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij het sluiten en beoordelen van outsourcing contracten. Het bepalen van uw technologie strategie of architectuur doen wij niet. Wel kunnen we hiervoor expertise in ons netwerk vinden.

Ervaring met productontwikkeling en het opstarten van nieuwe organisaties.
Waar een wil is, is een weg. Maar welke obstakels moeten er uit de weg geruimd worden? Het loopt altijd anders dan in de business case. Het proces van innoveren en veranderen kan een taai proces zijn. Pas als u het echt gaat doen, komt u uzelf en uw klanten tegen. Swanson & De Vrueh heeft ervaring met dit proces.

Uw klant beter bereiken en bedienen.
Doordat we u helpen uw producten en diensten opnieuw vanuit het klantperspectief te bekijken kunt u uw dienstverlening optimaliseren. Wat biedt u uw klanten eigenlijk? En welke boodschap geeft u in uw klantenservice en in uw marktcommunicatie af aan uw klanten? Past deze bij uw huidige doelstellingen en kunt u hiermee werken aan bedrijfsoptimalisatie? Samen met u kijken we naar zaken als portfolio definitie, web site en klantenservice.

Uw mensen gemotiveerd en in de juiste rol aan het werk.
Wij zien mensen graag als iets meer dan alleen als productie instrumenten. Acceptatie en enthousiasme zijn belangrijk in een organisatie. Wij kunnen helpen met het communiceren van veranderingen, maar ook met het opnieuw bepalen en beleggen van verantwoordelijkheden en taken, het inrichten van HR functiebouwwerken conform bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen en het begeleiden van medewerkers in nieuwe rollen, door mensgerichte en vooral ook praktisch inhoudelijke coaching.